PREPARAT FOSFORANUJĄCO-ODTŁUSZCZAJĄCY W POSTACI PROSZKU

1. Przeznaczenie

– AK-1 przeznaczony jest do sporządzania kąpieli do natryskowego lub zanurzeniowego mycia detali stalowych lub żeliwnych z jednoczesnym wytworzeniem na mytej powierzchni bezpostaciowej warstwy fosforanów żelazowych

2. Właściwości

– Jednocześnie odtłuszcza i nakłada fosforany

– Nie działa szkodliwie na powierzchnie

– Nie powoduje korozji elementów ponieważ zawiera inhibitory korozji – zawiera substancje przyspieszające procesy mycia i fosforanowania

– Zawiera aktywatory i detergenty niejonowe

– Wartość pH 1% roztworu 5-5,5pH

– Preparat w postaci proszku = 100% substancji aktywnych

– Doskonałe dodatkowe zabezpieczenie pod powłoki lakiernicze

3. Zastosowanie

– Preparat rozcieńczamy w wodzie technologicznej w stosunku zależnym od procesu

Przykład:
Myjnie tunelowe natryskowe I etap:
mycie, odtłuszczanie i fosforanowania 8-10kg: 1000L wody w temp 50°C

Myjnie tunelowe natryskowe II etap:
płukanie 1-2kg AK-1 na 1000L wody, najszybciej spłukuje się w ciepłej wodzie. Fosforanowanie zanurzeniowe 1:100-1:150