PREPARAT FOSFORANUJĄCO-ODTŁUSZCZAJĄCY W POSTACI KONCENTRATU PŁYNNEGO

1. Przeznaczenie

– AL-1 jest przeznaczony do mycia i fosforanowania żelazowego powierzchni stali, aluminium i cynku

– Służy do otrzymywania amorficznych powłok fosforanowych

– Preparat tworzy zabezpieczenie antykorozyjne i poprawia przyczepność powłok malarskich i lakierniczych

2. Właściwości

– Jednocześnie w jednej kąpieli odtłuszcza i fosforanuje

– Nie działa szkodliwie na powierzchnie

– Nie powoduje korozji elementów, ponieważ zawiera inhibitory korozji

– Zawiera substancje przyspieszające procesy mycia i fosforanowania

– Zawiera aktywatory i detergenty niejonowe

– Wartość pH 1% roztworu ok. 4pH

– Doskonałe dodatkowe zabezpieczenie pod powłoki lakiernicze

3. Zastosowanie

– Preparat rozcieńczamy w wodzie technologicznej w stosunku zależnym od procesu

Przykład:

Myjnie tunelowe natryskowe lub zanurzeniowe 1 etap:
mycie, odtłuszczanie i fosforanowania 20-30kg:1000L wody w temp 50°C (czas 3-5minut)
2 etap:
płukanie 5-10kg AL.-1 na 1000L wody