KONCENTRAT SYNTETYCZNEGO CHŁODZIWA DO SZLIFOWANIA WĘGLIKÓW SPIEKANYCH

1. Przeznaczenie

C-2 jest w formie 4 – 5% roztworu wodnego jako ciecz chłodząco-smarująca w procesach szlifowania: węglików spiekanych, żeliwa i stopów metali kolorowych.

2. Właściwości

– Jest wodnym roztworem wysokoefektywnych inhibitorów korozji stopów żelaza i stopów metali kolorowych, najwyższej jakości syntetycznych dodatków smarnych i myjąco-zwilżających oraz stabilizatorów i środków konserwujących.

– Dzięki zastosowaniu specyficznego bloku inhibitorów korozji chłodziwo nie tylko zapewnia doskonałą ochronę stopów żelaza przed korozją, ale przede wszystkim eliminuje lub znacząco ogranicza występowanie zjawiska wypłukiwania kobaltu z obrabianych detali wykonanych z węglików spiekanych, gdzie kobalt (sam lub w stopach z niklem, molibdenem lub żelazem) jest osnową (binderem) dla węglików: wolframu, tytanu, tantalu lub niobu.

– Nie zawiera: olejów mineralnych, glikoli etylenowych, azotynów i azotanów, związków chloru (w tym PCB i PCT), fosforu i siarki, wolnych drugorzędowych amin oraz innych promotorów tworzenia się N-nitrozoamin.

– Nie zawiera również związków boru (co powoduje brak lepkich osadów pojawiających się w czasie eksploatacji chłodziwa) i etoksylowanych nonylofenoli.

– Nie zawiera także stosowanych w konwencjonalnych tanich chłodziwach kompleksujących alkanoloamin, które powodują wypłukiwanie (kompleksowanie) kobaltu.

– C-2 tworzy z wodą całkowicie przezroczyste roztwory rzeczywiste (fizyczne), co pozwala na stałą obserwację obrabianych detali. Roztwory robocze są odporne na twardą wodę.

– Własności fizyczne i chemiczne 5% roztworu wodnego ; wygląd: lekko żółta klarowna ciecz, pH: powyżej 8,8, własności antykorozyjne na twardej wodzie o stopniu 15 dH = HO (próba Herberta przy HO oznacza że wytrzymuje próbę i nie powoduje korozji na stopach żelaza)

3. Zalety

– Wyeliminowanie wypłukiwania kobaltu, brak obecności kobaltu w chłodziwie roboczym sprzyja znacznemu ograniczeniu bądź wyeliminowaniu występowania dermatoz u pracowników

– Chłodziwo robocze separuje oleje obce, co pozwala na jego dłuższa eksploatacje

– Nie zawiera olejów mineralnych = mniejsza uciążliwość dla środowiska

– Niska lepkość chłodziwa roboczego = niskie wynoszenie = mniejsze uzupełnienia

– Doskonałe chłodzenie, smarowanie i ochrona przed korozja

– Doskonała zwilżalność i własności myjące

– Szybkie separowanie osadu szlifierskiego

– Brak zabarwienia chłodziwa roboczego pozwala na wzrokowa bieżącą ocenę stopnia zanieczyszczenia cieczy roboczej.

4. Sposób użycia

Chłodziwo robocze otrzymuje się dodając małymi porcjami odpowiednia ilość koncentratu do odmierzonej ilości wodyprzy jednoczesnym mieszaniu. 5 L koncentratu na 100 L wody dodając stopniowo do obiegu.

– Wskazane jest używanie wody o twardości do 15 dH, temperaturze ok. 20 st. c i obojętnym odczynie. Dla zapewnienia najlepszych parametrów wymagane jest odpowiednie przygotowanie maszyny obróbczej przed zalaniem nowym chłodziwem.

– Zalecamy zastosowanie preparatu czyszczącego w obiegu z poprzedniego chłodziwa oraz dolewanie do nowego chłodziwa stabilizatora flory bakteryjnej pozwalającego na dłuższe użytkowanie chłodziwa.