CHŁODZIWO NIEPRZEWODZĄCE

1. Przeznaczenie

– Do wszelkich maszyn spawających i tnących wymagających chłodzenia

2. Właściwości

– Chroni palnik, przewody oraz pompę i chłodnicę przed korozją elektrolityczną wszelkich urządzeń do spawania i cięcia plazmowego

– Temperatura pracy do -15 stop.C. lub -25 stop.C w wersji C-3 25

– Nie działa szkodliwie na powierzchnie

– Nie powoduje korozji elementów ponieważ zawiera inhibitory korozji typu CorrFree oraz inne multimetaliczne zgodne ze stopami aluminium i stopami miedzi

– Zawiera alkohole czystości spożywczej

– Zawiera polimery oraz propyleny

– Produkt oparty na wysokojakościowej wodzie o bardzo niskiej przewodności elektrycznej poniżej 5μS (mikrosiemensa), w odróżnieniu do powszechnie dostępnych chłodziw używanych zazwyczaj w chłodnicach samochodowych, o przewodności 300μS, co stwarza duże niebezpieczeństwo porażenia prądem spawacza