SILNY, BIODEGRADOWALNY PREPARAT O WŁAŚCIWOŚCIACH BAKTERIOSTATYCZNYCH DO ZWALCZANIA SZKODLIWYCH ORGANIZMÓW W WODNYCH OBIEGACH ZAMKNIĘTYCH

1. Przeznaczenie

Silny preparat zapobiegający niekorzystnemu wpływowi mikroorganizmów na:

– chłodziwa obróbcze

– wodne obiegi zamknięte

2. Właściwości

– Likwiduje oraz przeciwdziała powstawaniu flory bakteryjnej w obiegach wodnych

– Pomaga utrzymać chłodziwa jak i inne obiegi wodne w prawidłowej kondycji mikrobiologicznej

– Pomaga utrzymywać prawidłowy poziom pH cieczy obróbczej na poziomie 8,5-9,5- Zapobiega zepsuciu i degradacji

3. Sposób użycia

– Preparat wlewa się bezpośrednio do cieczy chłodzącej

– Dawkowanie w zależności od ilości zainfekowanych osadów i szlamów max 1%. W przypadku regularnych dolewek 100-200ml/100L cieczy raz na tydzień

– Regularne dolewanie pozwoli dwu-trzy krotnie przedłużyć czas pracy cieczy chłodzących

– Jeżeli chłodziwo nie pracuje, stanowi doskonałą pożywkę dla bakterii. Wtedy trzeba zapewnić cyrkulację chłodziwa i jego napowietrzenie lub regularnie stosować dolewki cotygodniowe oraz utrzymywać stężenie chłodziwa na prawidłowym poziomie