ŻEL PASYWUJĄCY DO SPOIN, BLACH ORAZ DETALI ZE STALI NIERDZEWNYCH

1. Przeznaczenie

Q-4 jest pastą o konsystencji żelu opracowaną dla aktywnego wytrawiania i pasywacji stali nierdzewnej oraz spoin za pomocą pędzla lub natryskowo. Żel pozwala nanosić pastę pasywacyjną w każdych warunkach.

2. Zastosowanie

W celu wytrawienia spawu należy nałożyć pędzlem równomierną (nie za cienką) warstwę żelu na spoinę i obszar przebarwień wokół spoiny. Czas trawienia waha się od kilku minut do pół godziny zależnie od temperatury otoczenia i grubości nagaru. Wskazane jest, aby użytkownik sprawdził niezbędny czas aplikacji, uwzględniając własne wymagania. Po zakończeniu trawienia spłukać dokładnie za pomocą strumienia zimnej wody, najlepiej pod ciśnieniem. Nie stosować ciepłej wody.

3. Sposób użycia

Do wytrawienia powierzchni żel należy nanieść równomiernie za pomocą spryskiwacza. Do spryskiwania produkt można rozcieńczyć wodą destylowaną. Nie należy w tym celu używać wody wodociągowej, ponieważ zawarte w niej sole mineralne zobojętniają kwasy – osłabiając działanie produktu. Po zakończeniu trawienia powierzchnię należy dokładnie opłukać zimną wodą.

W miesiącach cieplejszych zaleca się, aby nie wystawiać produktów poddawanych procesowi trawienia za pomocą Q-4 bezpośrednio na światło słoneczne. Zaleca się ponadto, aby wykonywać wytrawianie w miejscu zabezpieczonym od deszczu.

Zaleca się dokładne odtłuszczenie detalu przed przystąpieniem do procesu wytrawiania (np. przy pomocy D-5 – odtłuszczacz). Po zakończeniu procesu wytrawiania wskazane jest przywrócić do poprzedniego stanu warstwę ochronnych tlenków powierzchniowych za pomocą produktu pasywnego do stali lub ponowne użycie Q-4 na wytrawionej powierzchni.