KONCENTRAT WODNY DO ROZPUSZCZANIA ZABRUDZEŃ
I RESZTEK CEMENTU Z MASZYN I FORM

1. Przeznaczenie

– S-3 jest preparatem na bazie kwasów organicznych przeznaczonym do usuwania pozostałości zestalonego cementu, betonu, zapraw z różnego rodzaju powierzchni m.in. metali, stali itp.

– Preparat rozpuszcza zanieczyszczenia, które następnie można łatwo spłukać

2. Właściwości

– Rozpuszcza się w wodzie

– Jest łatwy do spłukania

– Rozpuszcza m.in. osady z cementu, kamień wapienny i kotłowy

3. Sposób użycia

– Rozcieńczyć z wodą w zależności od grubości zabrudzenia od 1:1 do 1:5

– Nanieść rozcieńczony preparat na powierzchnię przez natrysk lub pędzlem

– Po rozpuszczeniu spłukać wodą

– Ciepła woda może przyspieszyć rozpuszczanie

– Rozpuszczanie osadów i nalotów z betonu, czy kamienia może powodować lekkie gazowanie kąpieli – zużytą kąpiel / popłuczyny najlepiej unieszkodliwiać mleczkiem wapiennym do pH 5-8

– Należy używać okularów i rękawic ochronnych